ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ:

 

ТЗ-ийн дугаар:
MV-011665
Нэр:
Цагаан чулуут худаг
Төрөл:
Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
Статус:
Хүчин төгөлдөр
Эзэмшигч:
Дамбат
Талбай /га/:
21.27

СОЛБИЦОЛ:

##УртрагӨргөрөг
1 1 113° 24' 45.99'' 49° 28' 46.77''
1 2 113° 24' 45.81'' 49° 28' 43.32''
1 3 113° 24' 44.33'' 49° 28' 43.35''
1 4 113° 24' 44.3'' 49° 28' 42.62''
1 5 113° 24' 3.72'' 49° 29' 3.17''
1 6 113° 23' 44.41'' 49° 29' 17.89''
1 7 113° 23' 25.38'' 49° 29' 41.07''
1 8 113° 23' 26.27'' 49° 29' 41.3''
1 9 113° 23' 45.1'' 49° 29' 18.33''
1 10 113° 24' 2.11'' 49° 29' 9.1''
1 11 113° 24' 2.11'' 49° 29' 8.95''
1 12 113° 24' 8.57'' 49° 29' 5.6''
1 13 113° 24' 31.68'' 49° 28' 56.89''