ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ:

 

ТЗ-ийн дугаар:
MV-016660
Нэр:
Ширэн овоо
Төрөл:
Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
Статус:
Хүчин төгөлдөр
Эзэмшигч:
Зэст-Өндөр
Талбай /га/:
583.83

СОЛБИЦОЛ:

##УртрагӨргөрөг
1 1 119° 24' 2.99'' 47° 17' 32.19''
1 2 119° 22' 2.99'' 47° 17' 32.19''
1 3 119° 22' 2.99'' 47° 18' 47.19''
1 4 119° 24' 2.99'' 47° 18' 47.19''