ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ:

 

ТЗ-ийн дугаар:
XV-21000014 (ДО-010Х)
Нэр:
зүүн өлзийт уул
Төрөл:
Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл
Статус:
Хүчин төгөлдөр
Аймгууд:
Дорнод
Эзэмшигч:
ТОУУ
Талбай /га/:
37.94

СОЛБИЦОЛ:

##УртрагӨргөрөг
1 1 114° 41' 49.97'' 48° 6' 6.21''
1 2 114° 41' 21.5'' 48° 6' 1.57''
1 3 114° 41' 21.5'' 48° 6' 24.75''
1 4 114° 41' 49.97'' 48° 6' 24.75''

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ:

ТЗ-ийн дугаар:
MV-017191
Нэр:
Баянтойрог
Төрөл:
Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
Статус:
Хүчин төгөлдөр
Эзэмшигч:
ТОУУ
Талбай /га/:
60.87

СОЛБИЦОЛ:

##УртрагӨргөрөг
1 1 114° 38' 28.33'' 48° 4' 14.92''
1 2 114° 37' 32.33'' 48° 4' 14.92''
1 3 114° 37' 32.33'' 48° 4' 31.92''
1 4 114° 38' 28.33'' 48° 4' 31.92''