ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ:

 

ТЗ-ийн дугаар:
MV-020621
Нэр:
Өвөр тогтор
Төрөл:
Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
Статус:
Хүчин төгөлдөр
Эзэмшигч:
Эжбалей
Талбай /га/:
1157.95

СОЛБИЦОЛ:

##УртрагӨргөрөг
1 1 113° 47' 41.63'' 49° 57' 7''
1 2 113° 45' 48.84'' 49° 57' 7''
1 3 113° 45' 48.84'' 49° 59' 53.73''
1 4 113° 47' 41.63'' 49° 59' 53.73''