Эс Жи Майнинг Эрдэс ХХК

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ:

 

ТЗ-ийн дугаар:
MV-017164
Нэр:
Ухаа шар уул
Төрөл:
Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
Статус:
Хүчин төгөлдөр
Эзэмшигч:
Эс Жи майнинг эрдэс
Талбай /га/:
497.9

СОЛБИЦОЛ:

##УртрагӨргөрөг
1 1 113° 27' 26.63'' 49° 29' 8.28''
1 2 113° 28' 6.49'' 49° 29' 8.28''
1 3 113° 28' 6.49'' 49° 28' 1.97''
1 4 113° 27' 2.11'' 49° 28' 1.96''
1 5 113° 27' 2.11'' 49° 29' 1.96''
1 6 113° 26' 32.12'' 49° 29' 1.96''
1 7 113° 26' 32.06'' 49° 29' 53.95''
1 8 113° 28' 6.49'' 49° 29' 53.95''
1 9 113° 28' 6.49'' 49° 29' 27.43''
1 10 113° 27' 26.63'' 49° 29' 27.43''