ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ:

ТЗ-ийн дугаар: MV-017010
Нэр: Хөх толгой
Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
Статус: Хүчин төгөлдөр
Талбай /га/: 460.39

СОЛБИЦОЛ:

##УртрагӨргөрөг
1 1 114° 40' 0'' 46° 56' 0''
1 2 114° 38' 2.51'' 46° 56' 0''
1 3 114° 38' 2.51'' 46° 57' 0''
1 4 114° 40' 0'' 46° 57' 0''

Матад сумын нутагт “Хөх толгой” хайлуур жоншны ордод ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч “Спек” ХХК нь БНХАУ-ын 100 хувийн хөрөнгө оруулалттай.

Улаанбаатар хотоос 560 км, аймгийн төвөөс 150 км, Матад сумын төвөөс45 км-т /4-р баг/ оршдог.

“Хөх толгой” хайлуур жоншны ордын төслийг хэрэгжүүлэхэд дараах бүтээн байгуулалт хийгдэнэ.

  • ил уурхайн
  • хүдэр баяжуулах үйлдвэр
  • дулааны цахилгаан станц
  • усан хангамжийн систем
  • ажилчдын байр, бусад барилга байгууламж

Төсөл амжилттай хэрэгжсэнээр орон нутагт 200 гаруй ажлын байр бий болж, ашиглалтын хугацаанд сумын төвд 1.54 тэрбум төгрөг, аймгийн төсөвт 5.57 тэрбум төгрөг, улсын төсөвт 15.43 тэрбум төгрөг нийт 22.54 тэрбум төгрөгийн татвар төлөх урьдчисан тооцоог хийсэн.

Монгол улсын эрдэс баялагийн зөвлөлийн хурлаар 6.5 сая тонн хүдэр, дундаж агуулга 40%

Усны зарцуулалт: ус ашиглалтын коеффициент 82% байхаар тооцон технологид 0.46 м3/тн ус ашиглана.

Компанийн ил уурхай, хүдэр баяжуулах үйлдвэр болон бусад хэсгийг цахилгаан эрчим хүч, дулаан, уураар хангах зорилгоор 7,5 МВт хүчин чадалтай дулааны цахилгаан станц барихаар төлөвлөж байгаа.