ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ:

 

ТЗ-ийн дугаар:
MV-015620
Нэр:
Цагаан чулуут
Төрөл:
Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
Статус:
Хүчин төгөлдөр
Эзэмшигч:
Би Жи Эм Би
Талбай /га/:
183.75

СОЛБИЦОЛ:

##УртрагӨргөрөг
1 1 113° 28' 13.43'' 49° 28' 1.98''
1 2 113° 28' 13.43'' 49° 26' 41.97''
1 3 113° 27' 33.23'' 49° 26' 41.97''
1 4 113° 27' 33.23'' 49° 27' 40.54''
1 5 113° 27' 53.01'' 49° 27' 40.54''
1 6 113° 27' 53.01'' 49° 27' 53.83''
1 7 113° 27' 33.23'' 49° 27' 53.83''
1 8 113° 27' 33.23'' 49° 28' 1.97''