ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ:

ТЗ-ийн дугаар:
MV-020637
Нэр:
Цагаан чулуут
Төрөл:
Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
Статус:
Хүчин төгөлдөр
Эзэмшигч:
Буман-Олз
Талбай /га/:
2521.63

СОЛБИЦОЛ:

##УртрагӨргөрөг
1 1 114° 53' 2.39'' 47° 0' 1.85''
1 2 114° 53' 2.54'' 46° 57' 1.8''
1 3 114° 50' 42.53'' 46° 57' 1.8''
1 4 114° 50' 42.53'' 46° 58' 8.8''
1 5 114° 49' 9.53'' 46° 58' 8.8''
1 6 114° 49' 9.53'' 46° 57' 15.79''
1 7 114° 49' 35.53'' 46° 57' 15.79''
1 8 114° 49' 35.53'' 46° 57' 1.8''
1 9 114° 48' 2.53'' 46° 57' 1.8''
1 10 114° 48' 2.45'' 46° 58' 51.59''
1 11 114° 50' 17.78'' 46° 58' 51.59''
1 12 114° 50' 17.78'' 47° 0' 1.84''

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ:

З-ийн дугаар:
MV-013500
Нэр:
Хөөт
Төрөл:
Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
Статус:
Хүчин төгөлдөр
Эзэмшигч:
Буман-Олз
Талбай /га/:
383.03

СОЛБИЦОЛ:

##УртрагӨргөрөг
1 1 114° 50' 42.53'' 46° 58' 8.8''
1 2 114° 50' 42.53'' 46° 57' 1.8''
1 3 114° 49' 35.53'' 46° 57' 1.8''
1 4 114° 49' 35.53'' 46° 57' 15.79''
1 5 114° 49' 9.53'' 46° 57' 15.79''
1 6 114° 49' 9.53'' 46° 58' 8.8''