Онлайн хэлэлцүүлэг
Дорнод аймгийн эрдэс баялаг, уул уурхайн салбарын нээлттэй хэлэлцүүлэг
Ангилал: Аж ахуй нэгжүүдийн талаар
Оюутны тэтгэлэгийг хаанаас өгч байгаа вэ?
Ган-Эрдэнэ 2 жилийн өмнө
Steppe Gold компани шиг оюутны тэтгэлэгт хамруулж байгаа өөр компаниуд байна уу?
ПетроЧайна Тачин Тамсаг ХХК-ийн хөдөлмөр хамгааллын талаар та нар хэр сэтгэл хангалуун байдаг вэ?
Б. Батхүү 2 жилийн өмнө
Сайн байцгаана уу? Тус байгууллагийн хөдөлмөр хамгаалалын талаар хэрэгжүүлдэг бодлого хэр боломжийн санагддаг вэ?