Онлайн хэлэлцүүлэг
Дорнод аймгийн эрдэс баялаг, уул уурхайн салбарын нээлттэй хэлэлцүүлэг
Ангилал: Бусад
Уул уурхайн компаниудад ажилд орох гэсэн юм?
Ган-Эрдэнэ 2 жилийн өмнө
Уул уурхайн компаниудын ажлын байрны мэдээллийг хаанаас авах вэ?