Онлайн хэлэлцүүлэг
Дорнод аймгийн эрдэс баялаг, уул уурхайн салбарын нээлттэй хэлэлцүүлэг
Б. Батхүү-н үүсгэсэн сэдвүүд
ПетроЧайна Тачин Тамсаг ХХК-ийн хөдөлмөр хамгааллын талаар та нар хэр сэтгэл хангалуун байдаг вэ?
Б. Батхүү 2 жилийн өмнө
Сайн байцгаана уу? Тус байгууллагийн хөдөлмөр хамгаалалын талаар хэрэгжүүлдэг бодлого хэр боломжийн санагддаг вэ?