Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын бодлого, хууль тогтоомж, хэрэгжилтийн талаарх зүүн бүсийн сургалт, хэлэлцүүлэг

2019/09/18
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын бодлого, хууль тогтоомж, хэрэгжилтийн талаарх зүүн бүсийн сургалт, хэлэлцүүлэг

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын бодлого, хууль тогтоомж, хэрэгжилтийн талаарх зүүн бүсийн сургалт, хэлэлцүүлэг   
Эрдэс баялаг, уул уурхайн салбар – Дорнод аймаг Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх