Төлөвлөгөө

Дорнод аймгийн уул уурхайн салбарын үндсэн асуудлууд, цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлох зорилгоор  уул уурхайн салбарын “Хариуцлагатай уул, уурхай-Хамтын ажиллагаа-2018” зөвлөгөөн 2018 оны 04 дугаар сарын 11-ны өдөр Чойбалсан хотод зохион байгуулагдлаа.