Салбарын тендер

Уул уурхайн ашиглалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуйн нэгжид гадаад орчны цацрагийн хяналт хийх тоног төхөөрөмжтэй болно.

2018-05-22
ЗАХИАЛАГЧ: Дорнод аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ: Бараа ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДУГААР: ДОАОНӨГ/201812060 УРИЛГЫН ДУГААР: ДОАОНӨГ/201812060 САНХҮҮЖИЛТИЙН ЭХ ҮҮСВЭР: Байгаль хамгаалах сан НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ: 25,000,000 ₮ ТУХАЙН ОНД С...

Уул уурхайн хайгуул, ашиглалтын улмаас эвдэрсэн газрын тооллогыг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх ажлыг зохион байгуулна.

2018-04-20
ЗАХИАЛАГЧ: Дорнод аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ: Зөвлөх үйлчилгээ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДУГААР: ДОАОНӨГ/201812054 УРИЛГЫН ДУГААР: ДОАОНӨГ/2018120541 САНХҮҮЖИЛТИЙН ЭХ ҮҮСВЭР: Байгаль хамгаалах сан НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ: 11,000,000 ₮ ...